محتویات این شماره:

سرمقاله: فرصتی که سپری شد/ مهدیه سالارکیا
شیمی در بستر تاریخ: لقبی هزار ساله برای یک مسلمان/ مهدیه سالارکیا
آموزش با آزمایش: سوخت زیستی شما چگونه کار می‌کند/ منیر محمدصادق
آموزش شیمی در جهان امروز: ساختار لوییس ترکیب‌های اکسیژن‌دار/ حسن حذرخانی، مرتضی نیک‌دست
آموزش شیمی در جهان امروز: بار مؤثر هسته ـ نیروی مؤثر هسته/ اشکان کریمی
شیمی از نگاه ژرف: پدیده‌ایی که فلوئوررانس نام گرفت/ مهدیه سالارکیا
شیمی، صنعت و زندگی: بسپارهای رساناتر از راه می‌رسند/ علیرضا ولی‌پور
شیمی، صنعت و زندگی: خطرلامپ‌های کم مصرف را جدی بگیریم/ آذر حداد، نسرین انصاری
شیمی، صنعت و زندگی: گزنه، گیاهی گزنده اما سودمند/ فاطمه شفاهی
شیمی، صنعت و زندگی: شیمی لاک/ مرتضی نیک‌دست
شیمی در رسانه‌ها: شیمی در وب/ پریسا نعمت‌الهی
شیمی در رسانه‌ها: هنوز حکایت‌ها در راه است/ کبری قایدی کریمی
شیمی در رسانه‌ها: خردآزما، مهمان زاهدان بود/ احمد توکلی
شیمی در رسانه‌ها: مجتمع نخ تایر صبا/ رقیه سعیدمحمدی
شیمی در رسانه‌ها: تازه‌های شیمی/ داود زارع
شیمی در رسانه‌ها: مُهر تأیید بر ساختار لوییس/ نورخدا یوسف‌زاده
شیمی در رسانه‌ها: به جای انتقال اطلاعات؛ چگونه آموختن را به فراگیر بیاموزیم/ معصومه شاه‌محمدی